مشاهده در قالب PDF چاپ

 مالیات بر درآمد شرکت ها

Company Tax

پرداخت مالیات توسط شرکت های با مالکیت خارجی در مالزی الزامی است. توجه داشته باشید که اگر شرکتی برای دوره ای بیش از 3 سال بدون ارایه توجیه قابل قبول زیانده باشد، اداره مهاجرت در زمان تمدید ویزای مالکین شرکت محدودیت هایی قایل میشود.

بطور کلی در تمام کشورهای دنیا اتباع بیگانه و شرکت های با تابعیت بیگانه باید توجه بیشتری به پرداخت مالیات داشته باشند، چون توجیه حضور آنها در کشور بیگانه کسب درآمد است و پرداخت مالیات اثبات وجود درآمد.
توجه داشته باشید که مطابق قوانین مالزی دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی تابع قوانین سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی  میباشند و از پرداخت مالیات بعنوان شرکت معاف میباشند، البته نمایندگان درصورت دریافت حقوق در مالزی مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد شخصی میباشند.

کلیه شرکت های ثبت شده در مالزی مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد میباشند که این رقم بسته به میزان سود خالص بین 20 تا 25 درصد متغیر است.

مهمترین اصل در به حداقل رسانی مالیات پرداختی داشتن سیستم حسابداری دقیق و بدون خطا از آغاز به کار شرکت است. با داشتن یک سیستم حسابداری دقیق شما همواره میتوانید بطور تقریبی میزان مالیات پرداختی خود را محاسبه کنید.

لازم به ذکر است که یک مشاور مالیاتی میتواند با بررسی حسابها و اسناد مالی شما و با انجام اصلاحات در آنها زمینه را برای گرفتن تخفیفات مالیاتی فراهم نماید. توجه داشته باشید که این تخفیفات مستقیما منجر به سود بیشتر سهامداران شرکت خواهند شد، پس حضور یک مشاور مالی را با اهمیت تلقی کنید.

گروه میترا با همکاری مشاورین ورزیده مالیاتی آشنا به قوانین میتواند شما را در کلیه مراحل تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت آن همراهی نماید و مانع از پرداخت هزینه های اضافی توسط شما گردد.

  

 

Home |

Top